CJCP
  中文版
  English Version
 
Abstract:
The UK screening and treatment of retinopathy of prematurity (ROP) updated 2022 guidelines were developed by a multidisciplinary guideline development group from the Royal College of Paediatrics and Child Health and the Royal College of Ophthalmologists, following the standards of the National Institute for Health and Care Excel...
Interpretation of the UK screening and treatment of retinopathy of prematurity updated 2022 guidelines              Download Full Text PDF 590KB
                                    2024 Vol.26 Issue.5 Archive
Treatment of ornithine transcarbamylase deficiency in a child with glyceryl phenylbutyrate
YANG Fan, WANG Li-Rui, LI Xin, HU Jia-Yue, YING Ling-Wen, FENG Bi-Yun, LI Yun-Yun, LIN Ka-Na, SHE Jia-Xiao, LI Hao, CHANG Guo-Ying, WANG Xiu-Min
/2024 Vol. 26 (5): 512-517 [Abstract] ( 237 )   [HTML] ( ) [ PDF 1786KB] ( 134 )
Interpretation of the UK screening and treatment of retinopathy of prematurity updated 2022 guidelines
DONG Xiao-Yan, LI Jia-Zhi, LUO Ke-Ren, TANG Jun, MU De-Zhi
/2024 Vol. 26 (5): 437-443 [Abstract] ( 693 )   [HTML] ( ) [ PDF 590KB] ( 241 )
Safety considerations for the clinical application of recombinant human growth hormone
PAN Hui, DU Hong-Wei
/2024 Vol. 26 (5): 444-449 [Abstract] ( 561 )   [HTML] ( ) [ PDF 531KB] ( 214 )
A multicenter study of neonatal stroke in Shenzhen, China
SHI Li-Xiu1, FENG Jin-Xing1, WEI Yan-Fang1, LU Xin-Ru1, ZHANG Yu-Xi1, YANG Lin-Ying1, HE Sheng-Nan2, CHEN Pei-Juan2, HAN Jing3, CHEN Cheng3, TU Hui-Ying4, YU Zhang-Bin4, HUANG Jin-Jie4, ZENG Shu-Juan5, CHEN Wan-Ling5, LIU Ying6, GUO Yan-Ping6, MAO Jiao-Yu7, LI Xiao-Dong7, ZHANG Qian-Shen8, XIE Zhi-Li8, HUANG Mei-Ying9, YAN Kun-Shan9, YING Er-Ya10, CHEN Jun10, WANG Yan-Rong11, LIU Ya-Ping11, SONG Bo12, LIU Hua-Yan12, XIAO Xiao-Dong13, TANG Hong13, WANG Yu-Na14, CAI Yin-Sha15, LONG Qi15, XU Han-Qiang16, WANG Hui-Zhan17, SUN Qian17, HAN Fang18, ZHANG Rui-Biao18, YANG Chuan-Zhong19, DOU Lei20, SHI Hui-Ju20, WANG Rui21, JIANG Ping21, Department of Neonatology, Longgang District Maternity & Child Healthcare Hospital of Shenzhen/Longgang Maternity and Child Institute of Shantou University Medical College, Shenzhen, Guangdong 518172, China
/2024 Vol. 26 (5): 450-455 [Abstract] ( 527 )   [HTML] ( ) [ PDF 601KB] ( 201 )
Application of metagenomic next-generation sequencing technology in preterm infants with sepsis following antibiotic use
LOU Chun-Yan, LIU Yu-Ning, ZHANG Xuan, GUO Yan-Yan, ZHANG Lei
/2024 Vol. 26 (5): 456-460 [Abstract] ( 577 )   [HTML] ( ) [ PDF 530KB] ( 207 )
Predictive indicators and risk model construction for coronary artery lesions in Kawasaki disease children over 5 years old
ZHANG Huayong, ZHANG Yong
/2024 Vol. 26 (5): 461-468 [Abstract] ( 276 )   [HTML] ( ) [ PDF 606KB] ( 195 )
Prognostic analysis of childhood T-lymphoblastic lymphoma treated with leukemia regimen
HOU Shu-Min, SHAO Jing-Bo, LI Hong, ZHANG Na, ZHU Jia-Shi, WANG Dan, FU Pan
/2024 Vol. 26 (5): 469-475 [Abstract] ( 224 )   [HTML] ( ) [ PDF 614KB] ( 207 )
Control status and follow-up of acute attacks in children with bronchial asthma with normal pulmonary ventilation function
MA Lan-Lan, CHEN Ling, WANG Qin, XU Yang-Guang, CHEN Xing
/2024 Vol. 26 (5): 476-480 [Abstract] ( 214 )   [HTML] ( ) [ PDF 527KB] ( 148 )
Clinical characteristics of children on prolonged mechanical ventilation due to different primary diseases
ZHU Jun-Zhen, LI Zheng, CUI Li-Dan, MEI Shi-Yue, LI Xiao-Lei, FANG Bing, QIAN Su-Yun, CHENG Yi-Bing
/2024 Vol. 26 (5): 481-485 [Abstract] ( 187 )   [HTML] ( ) [ PDF 571KB] ( 180 )
      
CJCP
About Journal
Editors members
Contact Us

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn