CJCP
  中文版
  English Version
Home Author Center Peer Review Instruction Journal Browse
 
Abstract:

Objective To study the role of gamma-delta T (γδ T) cells and its subsets in the immunopathogenesis of Henoch-Schönlein purpura (HSP) in children, and to provide new ideas for the treatment of HSP in children from the aspect of γδ T cell regulation. Methods A tota...

Expression of gamma-delta T cells in immune microenvironment in children with Henoch-Schönlein purpura              Download Full Text PDF 1392KB
                                    2019 Vol.21 Issue.10 Archive
Clinical effect of double filtration plasmapheresis combined with glucocorticoid and immunosuppressant in treatment of children with severe Henoch-Schönlein purpura nephritis
LIU Na, MA Zhong-Zheng, YAN Hui-Fang, LI Qiong, LYU Xiao-Qian, KANG Wei-Li, YIN Zhan-Ru
2019 Vol. 21 (10): 955-959 [Abstract] ( 136 )   [HTML] ( ) [ PDF 1091KB] ( 68 )
Expression of gamma-delta T cells in immune microenvironment in children with Henoch-Schönlein purpura
GUO Jia-Qi1, LIU Jing2, LU Biao2
2019 Vol. 21 (10): 960-965 [Abstract] ( 134 )   [HTML] ( ) [ PDF 1392KB] ( 92 )
Association between autophagy and systemic juvenile idiopathic arthritis and related mechanism: a preliminary study
ZHAO Jie1,2, ZHAO Xue1, DOU Zhi-Yan1, RONG Zan-Hua1
2019 Vol. 21 (10): 966-971 [Abstract] ( 79 )   [HTML] ( ) [ PDF 1243KB] ( 35 )
TUBB1 mutation in children with congenital hypothyroidism and thyroid dysgenesis in Shandong, China
SUN Chun-Hui1, LIU Wen-Miao2, LI Miao-Miao2, ZOU Hui3, LIU Shi-Guo2, WANG Fang1
2019 Vol. 21 (10): 972-976 [Abstract] ( 89 )   [HTML] ( ) [ PDF 1652KB] ( 38 )
Clinical effect of letrozole in treatment of idiopathic short stature in adolescent boys
CUI Yun-Pu, WANG Xin-Li
2019 Vol. 21 (10): 977-982 [Abstract] ( 102 )   [HTML] ( ) [ PDF 1226KB] ( 38 )
Level of circulating Alarin in obese children and its association with insulin resistance
LI Man-Qin1, LI Jiao-Yang2, XIE Li1
2019 Vol. 21 (10): 983-986 [Abstract] ( 65 )   [HTML] ( ) [ PDF 1150KB] ( 33 )
Association between obesity and sleep disorders among children in Lanzhou, China
YE Xin-Hua, CHEN Hong, KANG Xi-Guang, ZHANG Qian
2019 Vol. 21 (10): 987-991 [Abstract] ( 84 )   [HTML] ( ) [ PDF 1259KB] ( 32 )
Expression of Nod-like receptor protein 3 inflammasome in peripheral blood mononuclear cells of children with Kawasaki disease in the acute stage
LIU Li-Ping1, YUAN Yong-Hua1, HE Xue-Hua1, CHEN Min1, PENG Dan-Xia1, XU Wei2, XIA Xiao-Hui3, CAO You-De4, WANG Sheng1, ZHU Qian-Li1
2019 Vol. 21 (10): 992-997 [Abstract] ( 81 )   [HTML] ( ) [ PDF 1352KB] ( 44 )
Clinical effect of feeding with calorie-enriched formula in children with ventricular septal defect and severe pneumonia
HUANG Jiao-Tian1, LU Xiu-Lan1, XIAO Zheng-Hui2, ZANG Ping1, GONG Ling1, ZHOU Wu1, HUANG Peng3
2019 Vol. 21 (10): 998-1004 [Abstract] ( 55 )   [HTML] ( ) [ PDF 1455KB] ( 27 )
      
CJCP
About Journal
Editors members
Subscription
Contact Us

Translational Pediatrics

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: ddek7402@163.com