CJCP
  中文版
  English Version
 
CJCP  2024, Vol. 26 Issue (5): 450-455    DOI: 10.7499/j.issn.1008-8830.2311094
CLINICAL RESEARCH Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search  | 
A multicenter study of neonatal stroke in Shenzhen, China
SHI Li-Xiu1, FENG Jin-Xing1, WEI Yan-Fang1, LU Xin-Ru1, ZHANG Yu-Xi1, YANG Lin-Ying1, HE Sheng-Nan2, CHEN Pei-Juan2, HAN Jing3, CHEN Cheng3, TU Hui-Ying4, YU Zhang-Bin4, HUANG Jin-Jie4, ZENG Shu-Juan5, CHEN Wan-Ling5, LIU Ying6, GUO Yan-Ping6, MAO Jiao-Yu7, LI Xiao-Dong7, ZHANG Qian-Shen8, XIE Zhi-Li8, HUANG Mei-Ying9, YAN Kun-Shan9, YING Er-Ya10, CHEN Jun10, WANG Yan-Rong11, LIU Ya-Ping11, SONG Bo12, LIU Hua-Yan12, XIAO Xiao-Dong13, TANG Hong13, WANG Yu-Na14, CAI Yin-Sha15, LONG Qi15, XU Han-Qiang16, WANG Hui-Zhan17, SUN Qian17, HAN Fang18, ZHANG Rui-Biao18, YANG Chuan-Zhong19, DOU Lei20, SHI Hui-Ju20, WANG Rui21, JIANG Ping21,Department of Neonatology, Longgang District Maternity & Child Healthcare Hospital of Shenzhen/Longgang Maternity and Child Institute of Shantou University Medical College, Shenzhen, Guangdong 518172, China
.Department of Neonatology, Shenzhen Children's Hospital, Shenzhen, Guangdong 518034, China (Feng J-X, Email: szfjx2013@hotmail.com)
.Department of Neonatology, Shenzhen People's Hospital/Second Clinical Medical College, Jinan University/First Affiliated Hospital, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, Guangdong 518020, China (Yu Z-B, Email: yuzhangbin@126.com)
.Department of Neonatology, Longgang District Maternity & Child Healthcare Hospital of Shenzhen/Longgang Maternity and Child Institute of Shantou University Medical College, Shenzhen, Guangdong 518172, China (Chen C, Email: 2596633843@qq.com)
Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn