CJCP
  中文版
  English Version
 
 
2020 Vol.  22 No.  3
Published: 25 March 2020

A TOPIC OF CHILDHOOD NOVEL CORONAVIRUS INFECTION
CLINICAL RESEARCH
REVIEW
A TOPIC OF CHILDHOOD NOVEL CORONAVIRUS INFECTION
177 Subspecialty Group of Hematology and Oncology, Society of Pediatrics of Hubei
Standardized management guideline for pediatric wards of hematology and oncology during the epidemic of coronavirus disease 2019
2020 Vol. 22 (3): 177-182 [Abstract] ( 6966 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1318KB] ( 1862 )
183 Giuseppe A Marraro, Claudio Spada
Consideration of the respiratory support strategy of severe acute respiratory failure caused by SARS-CoV-2 infection in children
2020 Vol. 22 (3): 183-194 [Abstract] ( 6041 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1107KB] ( 2967 )
195 Working Group for the Prevention and Control of Neonatal SARS-CoV-2 Infection in the Perinatal Period of the Editorial Committee of Chinese Journal of Contemporary Pediatrics
Perinatal and neonatal management plan for prevention and control of SARS-CoV-2 infection (2nd Edition)
2020 Vol. 22 (3): 195-198 [Abstract] ( 5687 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1064KB] ( 1875 )
199 WANG Lai-Shuan, HU Xiao-Jing, ZHOU Wen-Hao
An interpretation on perinatal and neonatal management plan for prevention and control of SARS-CoV-2 infection (2nd Edition) Hot!
2020 Vol. 22 (3): 199-204 [Abstract] ( 5251 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1113KB] ( 1814 )
205 Medical Association of Chinese People's Liberation Army; Editorial Committee of Chinese Journal of Contemporary Pediatrics; Preparatory Group of Pediatric Disaster, Pediatric Society, Chinese Medical Association
Response plan in the neonatal intensive care unit during epidemic of SARS-CoV-2 infection (2nd Edition)
2020 Vol. 22 (3): 205-210 [Abstract] ( 4754 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1263KB] ( 1181 )
211 WANG Jin, WANG Dan, CHEN Guo-Ce, TAO Xu-Wei, ZENG Ling-Kong
SARS-CoV-2 infection with gastrointestinal symptoms as the first manifestation in a neonate
2020 Vol. 22 (3): 211-214 [Abstract] ( 8672 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1780KB] ( 2624 )
215 ZHOU Yun, YANG Gen-Dong, FENG Kai, HUANG Hua, YUN Yong-Xing, MOU Xin-Yan, WANG Li-Fei
Clinical features and chest CT findings of coronavirus disease 2019 in infants and young children
2020 Vol. 22 (3): 215-220 [Abstract] ( 8336 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1597KB] ( 3044 )
221 ZHANG Guo-Xun, ZHANG Ai-Min, HUANG Li, CHENG Lian-Ying, LIU Zhi-Xian, PENG Xiu-Lan, WANG Hui-Wu
Twin girls infected with SARS-CoV-2
2020 Vol. 22 (3): 221-225 [Abstract] ( 5101 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1459KB] ( 1567 )
226 CHEN Zheng, DU Li-Zhong, FU Jun-Fen, SHU Qiang, CHEN Zhi-Min, SHI Li-Ping, WANG Wei, CHEN Shuo-Hui, MA Xiao-Lu, YE Sheng, SUN Wei, CHEN Ming-Yan, ZHU Hai-Hong, HUANG Guo-Lan, LUO Fei-Xiang
Emergency plan for inter-hospital transfer of newborns with SARS-CoV-2 infection
2020 Vol. 22 (3): 226-230 [Abstract] ( 5097 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1588KB] ( 1849 )
CLINICAL RESEARCH
231 LIU Hui-Qiang, TONG Xiao-Mei, HAN Tong-Yan, ZHANG Hui, GUO Ming, ZHANG Xue-Feng, LIU Xin-Jian, ZHANG Xiang, ZHANG Ming-Tao, LIU Fang, BAO Li-Sha, ZHENG Jun, TIAN Xiu-Ying, GAO Qi, ZHANG Wan-Xian, DUAN Yang, SUN Fu-Qiang, GUO Wei, LI Ling, XIAO Min, LIU Wei-Li, JIANG Rui
Risk factors for minimally invasive surfactant administration failure in preterm infants with respiratory distress syndrome
2020 Vol. 22 (3): 231-237 [Abstract] ( 3660 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1437KB] ( 1055 )
238 YANG Min, XIAO Ling-Ling, WANG Ji-Mei
Association between maternal age and adverse pregnancy outcome in twin pregnancy
2020 Vol. 22 (3): 238-244 [Abstract] ( 3365 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1577KB] ( 1115 )
245 LI Min-Xu, DENG Hao-Hui, SU Jin-Zhen, RUAN Min-Yi, YANG Yong
Application of sustained lung inflation in preterm infants with a gestational age of < 34 weeks: a Meta analysis
2020 Vol. 22 (3): 245-250 [Abstract] ( 2826 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1500KB] ( 766 )
251 LI Ju, XU Jun, ZOU Chao-Chun, GU Jin-Ai, GU Hua-Lian
Association between CD40-CD40L system and obesity in children
2020 Vol. 22 (3): 251-256 [Abstract] ( 3264 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1484KB] ( 941 )
257 WANG Xia, HUANG Rong, ZHANG Guo-Yuan, HUANG Ye-Hong, ZHENG Xiang-Rong, LIU Chen-Tao
Clinical features of neuroendocrine cell hyperplasia of infancy
2020 Vol. 22 (3): 257-261 [Abstract] ( 3313 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1424KB] ( 738 )
262 FAN Xu, LU Hong-Ting, HOU Lin, ZHANG Li, YANG Bin-Yi, CHEN Wei-Ming, ZHANG Huan-Yu, CHEN Xin, LI FuJiang
A comprehensive analysis of potential prognostic biomarkers for MYCN-amplified neuroblastoma
2020 Vol. 22 (3): 262-268 [Abstract] ( 3217 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1846KB] ( 1035 )
269 WU Shi-Yan, ZHANG Hua, WU Wen, WU Yi-Yang
Value of serum miR-21-3p in predicting acute kidney injury in children with sepsis
2020 Vol. 22 (3): 269-273 [Abstract] ( 2826 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1586KB] ( 829 )
274 LIN Gui-Zhi, QIU Jian-Wu, DENG Mei, LIN Wei-Xia, GUO Li, SONG Yuan-Zong
DGUOK-related mitochondrial DNA depletion syndrome: a case report and literature review
2020 Vol. 22 (3): 274-279 [Abstract] ( 3101 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1897KB] ( 1070 )
261
2020 Vol. 22 (3): 261-261 [Abstract] ( 1329 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 0KB] ( 143 )
REVIEW
280 HE Cui-Hong, QU Yi
Research advances in neonatal hyperbilirubinemia and gene polymorphisms
2020 Vol. 22 (3): 280-284 [Abstract] ( 3545 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1390KB] ( 1069 )
CJCP
About Journal
Editors members
Contact Us

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn