CJCP
  中文版
  English Version
 
 
2018 Vol.  20 No.  6
Published: 25 June 2018

CLINICAL RESEARCH
CASE ANALYSIS
EXPERIMENTAL RESEARCH
CLINICAL RESEARCH
433 SHU Xian-Xiao, CHEN Chao, TANG Jun, WANG Hua
Clinical effect of bubble nasal continuous positive airway pressure versus conventional nasal continuous positive airway pressure in respiratory support for preterm infants with neonatal respiratory distress syndrome
2018 Vol. 20 (6): 433-437 [Abstract] ( 5338 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1061KB] ( 784 )
438 GAO Xiao-Yan, FENG Lin, XU Jing, PAN Xin-Nian
Follow-up observation of catch-up growth of preterm infants after discharge and risk factors for extrauterine growth retardation
2018 Vol. 20 (6): 438-443 [Abstract] ( 4939 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1158KB] ( 949 )
444 XIAO Tian-Tian, JIN Mei, JU Rong, YANG Sheng, GAO Shu-Qiang, JIANG Yan, ZHANG Xiao-Long
Value of bedside lung ultrasound in the diagnosis of neonatal pneumonia
2018 Vol. 20 (6): 444-448 [Abstract] ( 5646 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1575KB] ( 1066 )
449 ZOU Rong, TANG Jun, BAO Shan, WU Tian, HUANG Jing-Lan, QU Yi, MU De-Zhi
Current status of the application of 1H-magnetic resonance spectroscopy in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy
2018 Vol. 20 (6): 449-455 [Abstract] ( 4894 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1729KB] ( 779 )
456 PENG Jia-Yu, HUANG Ying, OU Jiang-Yan, YANG Yang
Association of blood lipids with childhood asthma
2018 Vol. 20 (6): 456-460 [Abstract] ( 5346 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1164KB] ( 737 )
461 XIU Xiao-Ying, CUI Yu-Xia, HUANG Yu-Ying, FAN Li, YUAN Jun, TIAN Zhu-Li
Association of vitamin D level with asthma control and pulmonary function in asthmatic children aged 4-12 years
2018 Vol. 20 (6): 461-464 [Abstract] ( 5798 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1118KB] ( 841 )
465 WANG Jun, LANG Yong-Bin, DU Jiang-Hua, CHEN Zhen, ZHU Deng-Na, ZHANG Yong, LI Meng-Yue, TONG Pei
Effect of suspension exercise training on motor and balance functions in children with spastic cerebral palsy
2018 Vol. 20 (6): 465-469 [Abstract] ( 8816 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1181KB] ( 1635 )
470 CHEN Zai-Sheng, ZHENG Yong-Zhi, CHEN Yi-Qiao, GAO Qin-Li, LI Jian, SHEN Jian-Zhen
Clinical features and prognosis of children with mature B-cell non-Hodgkin's lymphoma: an analysis of 28 cases
2018 Vol. 20 (6): 470-474 [Abstract] ( 5377 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1227KB] ( 690 )
475 DUAN Lian, HU Guo-Huang, JIANG Meng, ZHANG Cheng-Liang, DUAN Yan-Ying
Association of hypoalbuminemia with acute kidney injury in children after cardiac surgery
2018 Vol. 20 (6): 475-480 [Abstract] ( 7164 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1322KB] ( 1112 )
481 ZHAO Min
Clinical phenotypes and a genetic analysis of patients with Sotos syndrome
2018 Vol. 20 (6): 481-484 [Abstract] ( 5507 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1409KB] ( 778 )
485 FAN Mei-Rong, WANG Gui-Jie, YU Xin-You
Clinical and genetic features of ring chromosome 13 syndrome: an analysis of one case
2018 Vol. 20 (6): 485-489 [Abstract] ( 5537 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1645KB] ( 935 )
490 CHEN Le-Tao, YANG Tu-Bao, WANG Ting-Ting, ZHENG Zan, ZHAO Li-Juan, YE Zi-Wei, ZHANG Sen-Mao, QIN Jia-Bi
Association of single nucleotide polymorphisms of transcription factors with congenital heart diseases in the Chinese population: a Meta analysis
2018 Vol. 20 (6): 490-496 [Abstract] ( 4085 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1462KB] ( 749 )
437
2018 Vol. 20 (6): 437-437 [Abstract] ( 1728 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 760KB] ( 532 )
507
2018 Vol. 20 (6): 507-507 [Abstract] ( 1369 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 756KB] ( 409 )
519
2018 Vol. 20 (6): 519-519 [Abstract] ( 1407 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 762KB] ( 425 )
CASE ANALYSIS
497 ZHANG Fan, SHI Xiu-Yu, LIU Li-Ying, LIU Yu-Tian, ZOU Li-Ping
Psychomotor retardation with neutropenia for more than one year in a toddler
2018 Vol. 20 (6): 497-500 [Abstract] ( 3208 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1468KB] ( 809 )
EXPERIMENTAL RESEARCH
501 TANG Mei-Ling, XIAO Ping, ZOU Ji-Zhen, CAO Ding-Ding, LI Yuan-Yuan, CHANG Hui-Bo
Effect of LINE1-ORF1p overexpression on the proliferation of nephroblastoma WT_CLS1 cells
2018 Vol. 20 (6): 501-507 [Abstract] ( 2996 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 2015KB] ( 660 )
508 YUAN Yong-Hua, ZHENG Xue-Ming, HE Xue-Hua, LIU Li-Ping, XU Wei, XIA Xiao-Hui, LUO Jian-Hong, LYU Mei, ZHU Qian-Li, WANG Sheng, WU Shi
Establishment of cardiac remodeling model in FVB/N mice by intraperitoneal injection of isoproterenol Hot!
2018 Vol. 20 (6): 508-513 [Abstract] ( 4160 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 2939KB] ( 876 )
514 LEI Yuan, KUANG Shou-Jin, LIAO Cai-Shi
Effects of bacterial lysates and all trans-retinoic acid on airway inflammation in asthmatic mice
2018 Vol. 20 (6): 514-518 [Abstract] ( 3518 )   [HTML] ( 浏览数 )   [PDF 1746KB] ( 829 )
CJCP
About Journal
Editors members
Contact Us

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn