CJCP
  中文版
  English Version
 
 
2000 Vol.  2 No.  04
Published: 15 April 2000

CASE REPORT
CASE REPORT
237 WU Jie, WANG Mei-Xian
One case of epilepsy with panic as the symptom
2000 Vol. 2 (04): 237-237 [Abstract] ( 3117 )   [HTML]   [PDF 0KB] ( 588 )
252 CHENG Xiao-Miao, ZHOU Qiao-Ling
Misdiagnosis of one case of nutcracker phenomenon
2000 Vol. 2 (04): 252-252 [Abstract] ( 2968 )   [HTML]   [PDF 64KB] ( 1613 )
274 LIU Xia
Two cases of Kasabach-Merritt syndrome
2000 Vol. 2 (04): 274-274 [Abstract] ( 3116 )   [HTML]   [PDF 63KB] ( 1066 )
ORIGINAL ARTICLE
241 BEN Xiao-Ming, QIN Yu-Ming, CHEN Shun-Nian, SUN An-Yang, WU Sheng-Mei
Bilirubin-induced Increase in Intracellular Ca2+ in Primary Cultured Neurons and the Reversible Effect of MgSO4
2000 Vol. 2 (04): 241-243 [Abstract] ( 4022 )   [HTML]   [PDF 86KB] ( 1121 )
244 WANG Hong, LUAN Wei-Li, SONG Li-Ying, LI Hua-Qiang
Relationship between Heme Substances and Asthmatic Attack
2000 Vol. 2 (04): 244-247 [Abstract] ( 3642 )   [HTML]   [PDF 87KB] ( 1271 )
248 HE Zu-Hui, ZHOU Jing, ZHANG Li-Jing
Gastroscopy for Upper Gastrointestinal Tract Hemorrhage: An Enperience of 100 Children
2000 Vol. 2 (04): 248-249 [Abstract] ( 3590 )   [HTML]   [PDF 69KB] ( 1439 )
250 ZHANG Wei, ZHU Guang-Hua, LUO Yun-Jiu, REN Zhi-De, HE Wei-Xun
Department of Nephrology, Shanghai Children's Hospital, Shanghai 200040,China
2000 Vol. 2 (04): 250-252 [Abstract] ( 4454 )   [HTML]   [PDF 78KB] ( 1253 )
253 XIONG Ying, ZENG Yi, LI Wei-Ru, YAO Yu-Jia, BAI Bo, YANG Fan
The Role of IGFBP-1 in Fetal Rat Growth
2000 Vol. 2 (04): 253-255 [Abstract] ( 3718 )   [HTML]   [PDF 0KB] ( 515 )
256 ZHOU Wei, WU Sheng-Mei, CHEN Hui-Jin, LU Liang-Yong
Delayed Cell Death Following Hypoxic-Ischemic Injury in Neonatal Rats
2000 Vol. 2 (04): 256-259 [Abstract] ( 3540 )   [HTML]   [PDF 317KB] ( 1577 )
260 YANG Lin-Lin, FENG Zhi-Chun
Isolation and Purification of Surfactant Protein A and Its Biological Activity
2000 Vol. 2 (04): 260-262 [Abstract] ( 3516 )   [HTML]   [PDF 83KB] ( 1769 )
263 WANG Xiao-Yang, ZHANG Guo-Zhen, ZHU Chang-Lian, YANG Jing-Li, XING Qing-He, CHENG Xiu-Yong, ZHANG Xin-Xin, GUO Li-Ying, ZHOU Yuan-Cong
Intervention of NGF and Don-Shen Root in Hypoxic-Ischemic Encephalopathy of Newborn Rat
2000 Vol. 2 (04): 263-266 [Abstract] ( 3694 )   [HTML]   [PDF 122KB] ( 1100 )
CHILD HEALTH CARE
267 WANG Wei, CAO Li-Zhi, WANG Qing-Hong, LIU Ji-Hai, CHEN Yuan-Yuan, YANG Yu-Jia
Teenagers' Behaviors and Attitudes in Part of Urban and Rural Hunan
2000 Vol. 2 (04): 267-269 [Abstract] ( 3563 )   [HTML]   [PDF 0KB] ( 484 )
270 REN Rong-Na, CHEN Xin-Min, WEI Yu-Tao, LIN Mao-Ying, CAO Hui-Qin
Personality of Children with Anorexia Nervosa
2000 Vol. 2 (04): 270-271 [Abstract] ( 3704 )   [HTML]   [PDF 79KB] ( 1278 )
272 KUANG Shou-Jin, XIAO Shui-Yuan
Influence of fostering factors on recurrent respiratory infection in children
2000 Vol. 2 (04): 272-273 [Abstract] ( 3157 )   [HTML]   [PDF 69KB] ( 1281 )
OTHER
275 WANG Li-Zhen, WANG Yong-Fen, XU Qing-Hong
Relationship between apnea and hypoxic-ischemic brain injuries in neonates
2000 Vol. 2 (04): 275-276 [Abstract] ( 3636 )   [HTML]   [PDF 71KB] ( 1269 )
277 WANG Ya-Ping, DAI Yu-Wen, TANG Wen-Juan
Fifteen cases of wilson's disease with renal lesion as the first symptom
2000 Vol. 2 (04): 277-278 [Abstract] ( 3441 )   [HTML]   [PDF 71KB] ( 1141 )
279 HUANG Ting-Biao, FENG Shang-Ke
Thirty-eight cases of juvenile rheumatoid arthritis
2000 Vol. 2 (04): 279-280 [Abstract] ( 4763 )   [HTML]   [PDF 69KB] ( 1070 )
281 DENG Xing-Qiang, LI Rui, LIANG Li-Jun
Diagnosis and treatment of brain abscess in 32 children
2000 Vol. 2 (04): 281-282 [Abstract] ( 3073 )   [HTML]   [PDF 70KB] ( 1086 )
283 FENG Gao-Qi, YUE Zhi-Min, ZHANG Guang-Bin
An experience of 78 cases of neonatal hypoglycemia
2000 Vol. 2 (04): 283-284 [Abstract] ( 3335 )   [HTML]   [PDF 68KB] ( 1180 )
285 WANG Li-Ping
Color doppler echocardiogram of 18 children with uremia
2000 Vol. 2 (04): 285-286 [Abstract] ( 3084 )   [HTML]   [PDF 68KB] ( 1053 )
287 WU Ping, SHEN Yuan
Thirty-six cases of ectopia appendicitis in children
2000 Vol. 2 (04): 287-288 [Abstract] ( 3337 )   [HTML]   [PDF 68KB] ( 1090 )
289 YE Qi-Ci
Clinicopathological features of fungal pneumonia in 35 children
2000 Vol. 2 (04): 289-290 [Abstract] ( 3515 )   [HTML]   [PDF 69KB] ( 1242 )
291 HUANG Jian-Wei, HE Nai-Qiang
Application of nasal CPAP in 50 very low birth weight infants
2000 Vol. 2 (04): 291-292 [Abstract] ( 3811 )   [HTML]   [PDF 72KB] ( 1166 )
293 WU Zhao-Hai, FU Zhou, SHI Tian-Tian, ZHANG Ru-Yi, DAI Ji-Hong
Changes in the lung function of 71 children with cough variant asthma
2000 Vol. 2 (04): 293-294 [Abstract] ( 3637 )   [HTML]   [PDF 131KB] ( 1147 )
295 XU Jian-Zhong, XU Zhi-Hua, TANG Li-Wei, JIANG Ya-Nan, MA Deng-Hua, WANG Hai-Jun
Influence of materal complications during pregnancy on perinatal outcome (a report of 19 cases)
2000 Vol. 2 (04): 295-296 [Abstract] ( 3752 )   [HTML]   [PDF 70KB] ( 983 )
297 LI Xiu-Rong, TAN Yue-Qiu, GUO Qing, LI Lu-Yun, LU Guang-Xiu
One case of Prader-Willi syndrome (clinical and genetic diagnosis)
2000 Vol. 2 (04): 297-299 [Abstract] ( 3404 )   [HTML]   [PDF 89KB] ( 1165 )
300 DE Ji-Mei-Duo, BIAN Zhen, SHAN Min-Na, YI Xi-Yang-Zong, ZHAO Min, WU Su-Lan
Dynamic changes of plasma cardionatrin in 70 highland Zang neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy
2000 Vol. 2 (04): 300-300 [Abstract] ( 3389 )   [HTML]   [PDF 71KB] ( 995 )
301 OU Zheng-Shi
Inquisition as the first step in the Four Diagnostic Steps in Traditional Chinese Medicine
2000 Vol. 2 (04): 301-302 [Abstract] ( 2881 )   [HTML]   [PDF 71KB] ( 1209 )
303 ZHOU Jing, SUN Xiao-Ling
Numerical presentation in English abstracts of biomedical papers
2000 Vol. 2 (04): 303-304 [Abstract] ( 2730 )   [HTML]   [PDF 70KB] ( 1149 )
CJCP
About Journal
Editors members
Contact Us

 

Copyright © 2004-2005 Chinese Journal Of Contemporary Pediatrics All rights reserved.
Addr: 87 Xiangya Road, Changsha, Hunan, 410008, PRC
Tel: 0731-84327402 Fax: 0731-84327922 E-mail: cjcp1999@csu.edu.cn